architecture

T.C. Gazipaşa Municipality Building, Commercial Center and Environment National Architectural Competition

3rd Prize

Design Team: maer & partners

Erguvan Ünal, Mahir Ünal, Hazal Çiçek, Melis Baloğlu

My role: model making with Hazal Çiçek & model photographing

Some renders from project designed for  T.C. Gazipaşa Municipality Building, Commercial Center and Environment

gazipasa-1 (1) gazipasa-2

 Model Photographies & collages:

Antalya Gazipaşa Belediyesi, 3.lük ödülü, maer&partners

Antalya Gazipaşa Belediyesi, 3.lük ödülü, maer&partners Antalya Gazipaşa Belediyesi, 3.lük ödülü, maer&partners

 

Çanakkale Municipality “Green” Cultural Center & Municipality Building Competition competition copy

Design Team: maer & partners

Erguvan Ünal, Mahir Ünal, Hazal Çiçek, Melis Baloğlu

My role: model making with Hazal Çiçek, model photographing, site analysis and diagramming

Some renders from project designed for  Çanakkale Municipality “Green” Cultural Center & Municipality Building

043ea41ffa9f51c322bbcf16d815ad15

01 02

Model Photographies

 Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Yarışması, maer&partnersÇanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Yarışması, maer&partners

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Yarışması, maer&partners DSC_0017

 Site analysis and diagramming

elektrıkson havason su_son1

 

 

Mausoleum and Museum of RAUF RAIF DENKTAS Competition
competition copy

Design Team: maer & partners

Erguvan Ünal, Mahir Ünal, Hazal Çiçek, Melis Baloğlu

My role: model making with Hazal Çiçek, model photographing, site analysis and diagramming, collage works

 Some renders from project designed for  Mausoleum and Museum of RAUF RAIF DENKTAS

PAFTA 1 renderlar

Collage works by me

SİTEPLAN01

 

AXO02

axonometric19

Model Photographies

001  003 005

 004002

 

 

Archiprix Turkey 2012

graduation project: experience on no man’s landcompetition copy

designer: Melis Baloğlu

project raport

experience on no man’s land

Streets are not just empty areas in a town which are simply leftovers   beside buildings, or random places that you can walk on by. They contain all kind of activities, like standing, thinking, resting, singing, playing, in short everything which increases the quality of life and they are the arteries, which feed the city and its environment. For the equality of individuals, the activities happening in the streets should not be physically hindered by private properties. The Susuz Dede Park project is stonewalled by private properties; despite its position in a seaside city, no sea scent can reach the park and its height difference hinders access to the park, for these reasons the idea of equality is still far away.

That is why the design decision supports the free existence of activity locations in places where the ground connection continues. The reason of existence of every activity space, roads and micro scale squares to be realized at the ground, we step on, must begin with improving the housing in the environment. Every living unit –room-, formed according the new system, should be the ideal place for the realizing activity.  Being the ideal place means it should offer the facilities to the realizing activity within, which are appropriate for this activity. Appropriateness, just like possible relativity with material at the location, could be defined as forming of dark and light, positioning in trees or like leaving a depression at clear weather.

The reason for being the activity of these experiences lived in units which are defined as ideal, being unique and personal, separates the home from housing. To create these conditions, the house – reaching activity centers with different qualifications outside- acts as an entry point, a threshold, a filter, a reading space or painting space completes the quality of home.

kimseye ait olmayan yerde yaşamak

Sokaklar, binalardan arta kalan ve sadece gelip geçilen şehir boşlukları değildir. İçlerinde durmayı, düşünmeyi, dinlenmeyi, şarkı söylemeyi ya da oyun oynamayı, kısaca insanın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü aktiviteyi barındıran ve çevresini besleyen şehrin damarlarıdır. Bireylerin eşitliği için, bu sokaklarda gerçekleştirilecek aktiviteler, özel mülkiyetler tarafından fiziksel olarak engellenemez olmalıdır. Projenin yer aldığı Susuz Dede Parkı, özel mülkiyetlerin oluşturduğu duvarlarla çevrili oluşu, deniz kenti olan İzmir’de yer almasına rağmen deniz kokusunu alamaması ve kot farkının oluşturduğu ulaşım problemine sahip oluşu nedeniyle eşitlik fikrinden oldukça uzaktır.

Bu nedenle tasarım kararı, toprak hattının devam ettiği yerlerde, aktivite mekânlarının özgürce var olmasını destekler. Bastığımız sıfır kotunda gerçekleşecek her aktivite mekânının, yollarının ve küçük ölçekli meydanlarının var oluş nedeni öncelikle çevredeki konutları iyileştirmek olmalıdır. Yeni düzende oluşacak her ev biriminin –oda- gerçekleşeceği aktivite için ideal yer olması gerekmektedir. İdeal yer olması, içinde gerçekleşecek aktivite için sunduğu olanakların o aktiviteye uygun olması demektir. Uygunluk, mekânın malzemesiyle ilgili olabileceği gibi, karanlık/aydınlık oluşu, ağaçların içinde konumlandırılması ya da açık havada bir çukurun bırakılması gibi tanımlanabilir.

Bu ideal olarak tanımlanan birimlerde yaşanacak deneyimlerin, eşsiz ve kişiye özgü olması ve var oluş sebebi olan aktivite evi, konuttan ayırır. Bu koşulların yaratılması için, evin; dışında var olan farklı niteliklerdeki aktivite merkezlerine ulaşımı, evin bir geçiş noktası, bir eşik ya da filtre görevi görmesi, “resmedenin” yaşadığı, “okuyanın” yaşadığı, evsizin yaşadığı ev olması, evi tamamlar.

yarısma_pafta_1 yarısma_pafta_2

competition copy

 

graduation project: experience on no man’s land

invited by Archiprix International 2013

Moscow,Russia

designer: Melis Baloğlu

1_1 2_2 3_3 4_4

5_5 6_6

7_7 8_8

competition copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.